Bestuur

Bestuur

Voorzitter

 

Pol Naessens

 

voorzitter@foto-friends.be

Ondervoorzitter / Fotobespreking

 

Marie-Christine Kerckhove

 

marie-christine@foto-friends.be

ICT coördinator / Fotobespreking

 

Jean Claude Verhoeven

 

jean-claude@foto-friends.be

Secretaris

 

Jef Limet

 

secretaris@foto-friends.be

Penningmeesters / Fotobespreking

 

Roset Vanhalewyn

 

penningmeester@foto-friends.be

Logistiek / Fotobespreking

 

Daniel Werbrouck

 

 

© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's