Bestuur

Bestuur

Voorzitter


Pol Naessens


voorzitter@foto-friends.be

Ondervoorzitter / Fotobespreking


Marie-Christine Kerckhove


marie-christine@foto-friends.be

ICT coördinator / Fotobespreking


Jean Claude Verhoeven


jean-claude@foto-friends.be

Secretaris


Jef Limet


secretaris@foto-friends.be

Penningmeesters / Fotobespreking


Roset Vanhalewyn


penningmeester@foto-friends.be

Logistiek / Fotobespreking


Daniel Werbrouck© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's