Home
top_foto thema food
top_foto vrije keuze juni

Welkom op de site van fotoclub FotoFriends Menen


We stellen onze vereniging even aan u voor: hoe werken wij,wie zijn de leden en het bestuur, welke activiteiten plannen wij..?


Meer informatie omtrent de werking en de doelstellingen van de Foto-Friends vindt u hier


Veel kijkplezier

© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's