Fotogalerijen


Hieronder vindt u een overzicht van de werken van onze clubleden.

Regelmatig worden er beelden toegevoegd aan de verschillende portfolio's. Het is niet de bedoeling dat de fotograaf telkens zijn volledige portfolio vernieuwt.


Deze site kan afbeeldingen van naakte personen of delen van naakte lichamen bevatten.

Indien dit tegen uw persoonlijke of religieuze overtuiging is, gelieve deze fotogalerij dan te verlaten en enkel de informatieve pagina's te bezoeken.

Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de productie en verspreiding van pornografisch beeldmateriaal.


Alle rechten zijn eigendom van de respectievelijke auteurs van de beelden. Het is dan ook ten strengste verboden beelden of delen van deze beelden te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de maker. Inbreuken hiertegen zullen gerechtelijk worden vervolgd.

Dank voor uw begrip en respect voor het werk van de respectievelijke auteurs.


We hopen dat u veel plezier beleeft en regelmatig nog eens terugkomt.


Portfolio van onze leden

© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's