Bestuur

Bestuur

Voorzitter


Pol Naessens


voorzitter@foto-friends.be

Ondervoorzitter / Fotobespreking


Daniel WerbrouckSecretaris / Fotobespreking


Jef Limet


secretaris@foto-friends.be

Penningmeesters / Fotobespreking


Roset Vanhalewyn


penningmeester@foto-friends.be

© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's