De Club

Fotoclub Foto Friends Menen is een vriendenclub waar iedereen zich goed voelt.


De rode draad door onze groep is de fotografie.


Zowel de door de wol geverfde amateur fotograaf als de schuchtere beginneling weet zich hier aanvaard. 

Kritiek op het fotowerk is een must om zich te ontwikkelen tot betere fotograaf, maar wordt op een zodanige manier overgebracht dat ze de persoon niet kwetst.


Iedereen is steeds bereid om zijn bevindingen en ‘ontdekkingen’ aan de andere leden door te spelen via de secretaris of een ander bestuurslid.

Wedijver en rivaliteit tussen de leden is of mag nooit de bedoeling zijn.


Maandelijks hebben we minstens één activiteit zijnde de fotobespreking van de ingezonden foto’s van de leden m.b.t. een vrij of opgelegd thema.


Doel op termijn is ons activiteitenpakket uit te breiden.

We denken hierbij aan: externe sprekers/fotografen die over hun werk komen spreken, technische uiteenzettingen, fotoshoots al dan niet met modellen, daguitstap, en onze tweejaarlijkse tentoonstelling.Hebben wij je interesse gewekt in onze club? Wens je nadere informatie? Neem gerust contact op met de voorzitter van de club,  Pol Naessens: voorzitter@foto-friends.be of vul aanvraagformulier in, want er is een begrenzing in leden aantal,zie statuten en Intern Reglement voor bijkomende informatie.

© 2017 Fotoclub Foto-friends

De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.

Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto's